logo Jajotte Feestmateriaal Speelgoed
menu ballon Jajotte
winkelwagen Jajotte webshop
0
Toon winkelmand
winkelwagen Jajotte webshop
Mijn verlanglijstje

Algemene voorwaarden Jajotte

 1. Algemeen
 2. Aanbod en bestelling
 3. Betaling
 4. Bevestiging bestelling
 5. Levering
 6. Verlanglijst
 7. Retour
 8. Garantie
 9. Handtekening en bewijs
 10. Aansprakelijkheid voor gebruik website
 11. Bescherming van de privacy
 12. Intellectuele eigendom
 13. Bevoegdheid en toepasselijk recht

1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Jajotte met ondernemingsnummer 0550.559.528 te B- 3150 Haacht, Kelfsstraat 88 (hierna ‘ de verkoper ‘ genoemd). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een bestelling via de webshop van Jajotte wordt geplaatst via www.jajotte.be.

De website van Jajotte werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd 'de klant'), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend punt 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. 

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid.

Inlichtingen die niet in deze voorwaarden te vinden zijn, kunnen worden teruggevonden op de website onder de rubriek ‘Veelgestelde vragen‘.

2. Aanbod en bestelling

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.jajotte.be.

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig punt 9 beneden.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met de Jajotte voor bijkomende inlichtingen via het contactformulier onder de rubriek ‘ contact‘, of via e-mail aan info@jajotte.be of op het telefoonnummer 0032 (0)478 92 40 84. Alle vragen worden zo snel mogelijk beantwoord.

3. Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW, 6% BTW of 0% BTW (dit laatste tarief geldt enkel voor geschenkbonnen). De klant staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven BTW-nummer.

Voor leveringen in alle landen zijn de prijzen exclusief leveringskosten. De kosten voor verzending naar alle landen worden opgegeven bij bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien. De kosten van verzending zijn per land en (voor België) per gekozen leveringswijze terug te vinden:

Pakketten:

 • België: € 5,60 (voor levering op adres) en € 4,00 (voor levering in postpunt/pakketautomaat);
 • Nederland: € 6,70 (alle leveringen);

Geschenkbonnen die niet deel uitmaken van een pakket: België: € 1,50 – Nederland: € 2,00.

Bestellingen met een waarde van €75 of meer worden gratis verzonden binnen België en Nederland.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Maestro, Visa, MasterCard, overschrijving, of iDEAL (Nederland).

Klanten die wensen te betalen via overschrijving kunnen dit doen op volgend rekening nummer:

Europabank
IBAN BE86 6719 6572 9950
BIC: EURBBE99

Met vermelding van de gestructureerde mededeling die de klant krijgt bij de orderbevestiging.

Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling ook pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 10 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zoniet vervalt de bestelling.

Er kan ook worden betaald met vouchers (geschenkbonnen, kortingsbonnen, …).  Indien via de webshop wordt betaald met een voucher moet het te betalen bedrag van de bestelling (exclusief verzendingskosten) groter dan of gelijk zijn aan het bedrag van de voucher. Er is geen terugbetaling van het verschil mogelijk.

4. Bevestiging bestelling

Nadat het systeem de voornoemde bestelling heeft ontvangen, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail. Nadat de overeenkomstige betaling voor deze bestelling ontvangen is, wordt ook de betaling per e-mail bevestigd.

5. Levering

Levering is voorlopig enkel mogelijk in volgende landen: België en Nederland.

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, door afhaling in een postpunt of postkantoor, door afhaling in een pakketautomaat van Bpack 24/7 of door ophaling bij Jajotte. Levering in andere landen gebeurt enkel op het door de klant opgegeven adres. Geschenkbonnen die geen deel uitmaken van een pakket worden steeds op adres geleverd, zowel in België als in Nederland. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn.

De klant die kiest voor afhaling bij Jajotte wordt geen verzendingskosten aangerekend. In de andere gevallen neemt de koper de verzendingskosten op zich. Hoger onder punt 3 wordt een overzicht van alle verzendingskosten gegeven.

Wanneer de klant kiest voor levering in een postkantoor, postpunt of pakketautomaat ontvangt hij een e-mail of sms van zodra de zending is toegekomen in het gekozen afhaalpunt, op voorwaarde dat de klant bij het kiezen van deze leveringswijze zijn e-mail adres of mobiel telefoonnummer heeft ingegeven het  de webwinkel. De klant die kiest voor afhaling bij Jajotte kan zijn bestelling afhalen vanaf de werkdag na het plaatsen van zijn bestelling (werkdag = maandag tot en met vrijdag), op voorwaarde dat de bestelling geplaatst was voor 16u en op het moment van bestelling zijn betaling ook goed ontvangen was. De klant die ervoor gekozen had om zijn bestelling te betalen via overschrijving en zijn bestelling wenst af te halen bij Jajotte, zal een e-mail ontvangen wanneer de betaling in orde is en zijn bestelling klaar staat voor afhaling. Afhaling bij Jajotte kan enkel tijdens de openingsuren die hiervoor voorzien zijn (openingsuren: zie onder ‘Contact’). 

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België en Nederland. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

6. Verlanglijst

Naast bestellen kan de klant via de webshop ook kosteloos artikelen op een verlanglijst zetten. Aan het plaatsen van artikelen op een verlanglijst is geen aankoopverplichting verbonden. De geselecteerde artikelen worden niet voor de klant gereserveerd. Een verlanglijst dient louter 1) om vrijblijvend met anderen te delen om geschenkideeën te geven, of 2) als geheugensteun voor een volgend bezoek aan Jajotte. Dit houdt ook in dat derden geen artikelen op de verlanglijst van een klant kunnen reserveren. Een artikel dat van een verlanglijst wordt gekocht zal automatisch getoond worden als ‘reeds verkocht’. Een artikel van een verlanglijst dat niet meer op voorraad is op het moment dat iemand het wilt aankopen, zal als ‘niet in voorraad’ aangeduid worden.

7. Retour

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed worden teruggebracht of omgeruild per post worden teruggestuurd naar Jajotte.

Indien de klant het artikel per post terugzendt, dient het artikel te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres: JAJOTTE, Kelfsstraat 88, 3150 Haacht, België.

Het modelformulier voor herroeping (=retourformulier) kan hier worden gedownload.

Terugzending van artikelen gebeurt steeds op eigen risico en kosten van de klant. Aan retour zijn behalve deze verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden.

Uitzonderingen

Voor een aantal producten en diensten kan de klant echter niet afzien van zijn aankoop. De belangrijkste hieronder zijn:

 • goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben
 • goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden
 • goederen die te snel kunnen bederven of verouderen
 • audio- en video-opnamen of software waarvan de verzegeling verbroken werd
 • dagbladen, tijdschriften en magazines

De consument beschikt dan niet over het recht van de aankoop af te zien.

In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, ongebruikt, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt. 

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant de betaling uitvoerde, behalve als de klant zijn betaling uitvoerde via iDEAL. Klanten die oorspronkelijk betaalden via iDEAL zullen worden terugbetaald via overschrijving. Enkel de door de klant betaalde prijs van het geretourneerde artikel wordt terugbetaald, niet de hiervoor betaalde verzendingskosten.

8. Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: JAJOTTE, Kelfsstraat 88, 3150 Haacht, België of via een bericht op de contactpagina van de webshop of een mail naar info@jajotte.be.

Ingeval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden aan Jajotte via info@jajotte.be binnen de zeven dagen na ontvangst. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder 7. De kosten van verzending vallen ten laste van de koper.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt na overleg met de klant kosteloos vervangen.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

De verkopen is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten de normale controle van de verkoper, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij de verkoper, hetzij de leveranciers van de verkoper raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

9.  Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling of reservatie dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

10. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

11. Bescherming van de privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, aanmaken van een verlanglijst of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de Jajotte via info@jajotte.be. De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel, waartoe hij steeds toegang heeft eens hij ingelogd is (via menukeuze ‘Inloggen’).

12. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

13. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de Vrederechter van het Kanton Haacht, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven en desgevallend het Hof van Beroep te Brussel bevoegd.